GRUSDATABASEN

Forekomstområde 145345
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilepollen
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er lite mektige elvevifter og -sletter ved Kilepollen. Mektigheten over grunnvannsspeilet er generelt liten, fra 0.5 til 1 meter. På ressurskartet er forekomsten markert med stiplet omriss. I deltaområdet (munningen) foran en så stor elv, kan det være mulig å ta ut sand og grus fra området under grunnvannsspeilet. Det kan også være aktuelt å ta ut masser i selve elveløpet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse