GRUSDATABASEN

Forekomstområde 148420
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Håkonsvingen
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten forekomst av forvitringsmateriale fra rombeporfyr med innslag av urmasser.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse