GRUSDATABASEN

Forekomstområde 148424
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Rove
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ur/skred og forvitringsmasser langs en nord- sydgående fjellrygg ved Rove. Det er uttatt masser over ganske lang strekning.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse