PUKKDATABASEN

Forekomstområde 148458
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Dal pukkverk
(Sist oppdatert 05.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort pukkverk i et lavt åsparti vest for E6 på grensen mellom Ullensaker og Eidsvoll kommune. Bergarten er en grå, middels- til grovkornig gneis som stedvis er en del oppsprukket og har steilt fall mot nord-nordvest. Stuffhøyden varierer fra noen få meter i sørøst til opp mot 20 meter i sørvest. Forekomsten er klassifisert som regionalt viktig.

Bilder
1. Oversiktsbilde fra lufta
2. Oversiktsbilde fra lufta tatt mot vest


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse