PUKKDATABASEN

Forekomstområde 148886
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Barkost
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bruddet ligger i en 10-15 m høy ås av rombeporfyr med meget tynn overdekning, det er relativt nyåpnet og ligger ved Barkost. Bergarten er en innhomogen rombeporfyr som stedvis er kraftig forvitret. Bergarten er for det meste grovkrystallin og kraftig oppsprukket.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse