PUKKDATABASEN

Forekomstområde 149131
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Halsvik pukkverk
(Sist oppdatert )

Råstoffbetydning* : Internasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk etablert ved et sementstøperi. 2008: Stort anlegg med eksport av pukk, også til bruk offshore. Store arealer er tatt ut og tatt i bruk som industriområde. Årsproduksjonen i 2008 er ca. 2 millioner tonn, men det foreligger planer for å øke produksjonen til 4 millioner tonn.

Bilder
1. Panorama fra V mot Ø i hovedbruddet
2. Sett mot vest
3. Sett mot sør


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse