GRUSDATABASEN

Forekomstområde 149237
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Grønsteinvegen
(Sist oppdatert 10.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse (lateralterrasse) med dødisgrop langs dalsiden. Massene er grove med stein og blokk i overflaten. Sterke bergarter gjør massene egnet for knusing til vegformål. Beliggenheten tilsier at lokal utnyttelse er mest aktuelt.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse