GRUSDATABASEN

Forekomstområde 149295
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Strondine Nordre
(Sist oppdatert 12.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale. Det er tatt ut betydelige mengder. Massene består av sandig morene med en del grus og stein. Det er store mengder tilsvarende masser igjen langs lia. Fjell kommer fram i bunnen av massetaket. Massene kan knuses til vegformål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse