GRUSDATABASEN

Forekomstområde 149322
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Den brente moen
(Sist oppdatert 14.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med varierende sammensetning og mektighet. Forekomsten er registrert med stiplet avgrensing og er ikke volumberegnet. Nærmere undersøkelser må utføres for å bestemme forekomstens brukbarhet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse