PUKKDATABASEN

Forekomstområde 150134
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sønset pukkverk
(Sist oppdatert 06.jun.2016)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det tas ut fjell til pukk i bunnen av massetaket på sand- og grusforekomst nr. 3 Sønset søndre.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse