PUKKDATABASEN

Forekomstområde 150139
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Andebu pukkverk
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det nedlagte pukkuttaket ligger på vestsiden av Storåsen, oppe i lia. Bergarten er rød, tett og finkornig, sannsynligvis syenittisk eller granittisk sammensetning.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse