PUKKDATABASEN

Forekomstområde 152206
Inderøy (5053) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkan
(Sist oppdatert 12.mar.2014)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav åsrygg ved Stokkan på vestlige del av Inderøya. Bergarten er grå, tett og finkornig. Opp til 15 m høye snitt i bruddet viser at bergarten er svært foldet, tildels en god del skifrig og oppsprukket.

Bilder
1. Panoramabilde
2. Foto mot innkjørsel


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse