GRUSDATABASEN

Forekomstområde 152238
Inderøy (5053) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalsveet
(Sist oppdatert 08.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning like nordvest for vestre Berg. Forekomsten ligger i østre dalside og kan være avsatt mellom to fjellkoller. Det foregår åpning av forekomsten nå og bortsett fra et nyåpnet snitt på ca. 6 m finnes ingen snitt. Massene synes å inneholde noe silt og kan være remoreniserte breelvmasser.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse