GRUSDATABASEN

Forekomstområde 152621
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Djupvatna
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning, bygd opp i to nivåer foran en brefront. Avsetningen har sand og grus i toppflata, men dt er ingen observasjoner av materialsammensetningen mot dypet. Forekomstn ble ikke befart i felt under registreringen, men registrert ut fra kvartærgeologisk kartlegging da forekomsten ble befart.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse