GRUSDATABASEN

Forekomstområde 152653
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Svortodden
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor elvevifte der Svarta og Fiskåa renner ut i nordvestre ende av Øyvatnet. Forekomsten inneholder tildels grove masser, grov grus og stein, men mektigheten over grunnvannsspeilet er de fleste steder liten, mindre enn 1 m. Inn mot rotpunktet av vifta, på sørsiden av Svorta er imidlertid mektigheten på 2-3 m av grove, kantede og dårlig sorterte masser.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse