GRUSDATABASEN

Forekomstområde 152655
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøtesådalen
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En relativt grovkornig avsetning, dominert av grus når en bedømmer den v.h.a. stikkbor. Ingen snitt. Materialet er spylt fram i den bratte Grøtesådalen og ble bygd opp som et delta i marin grense. Overflata stiger ca 2-3 m pr. 100 m mot rotpunktet, og det betyr at det er en sandur på toppen. Avsetningen er gjennomskåret og mye erodert av elva. Mektigheten er 25-30 m på det meste. Noe skog og noe myr. Ingen vei. Befaring til fots.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse