GRUSDATABASEN

Forekomstområde 152657
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Øster-Mona
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Israndavsetning, trolig randås med mest breelvmateriale, men muligens noe morenemateriale.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse