GRUSDATABASEN

Forekomstområde 154907
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjetlandsvaet
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Haugformet forekomst av morenemasser med mye blokk i overflata. I en av haugene er det åpnet et massetak der sorterte lag av sand og grus ligger under tynt morenedekke. Lagene faller mot vest. Forekomsten er nå utdrevet og massetaket nedlagt. Det er usikkert om andre hauger i området også inneholder tilsvarende sortert materiale. Dette må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse