GRUSDATABASEN

Forekomstområde 155183
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hodne
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss, og omfatter et område med strandavsatte masser i små ryggformer. Utbredelsen er usikker. Bimodal kornfordeling med grus og stein i sandig matriks. Området bør undersøkes nærmere, men vurderes som lite viktig i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse