GRUSDATABASEN

Forekomstområde 156036
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Buhovdvatnet
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lateralterrasse og erosjonsrest registrert med stiplet avgrensing. Forekomsten inneholder sand og grus med noe stein og blokk med begrenset mektighet. Det er to mindre massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse