PUKKDATABASEN

Forekomstområde 156249
Ørland (5057) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjugn pukkverk
(Sist oppdatert 16.jul.2019)

Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en fjellrygg med gneis der massene benyttes til tildekking av olje-/gassrForekomsten er en fjellrygg med gneis der massene benyttes til tildekking av olje-/gassrørledning offshore. Kai er fra tidligere anlagt i området. Stuffhøyden er ca 18-20 meter og det er beregnet å kunne ta ut i størrelsesorden 200 000 m3 mot nordøst i fjellryggen i forlengelsen av bruddet. Det var ingen aktivitet i steinbruddet i 2002, men det er grovknust ca. 60 000 tonn som ligger lagret ved kaia.

Bilder
1. bruddet


Faktaarket ble generert 23.07.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse