GRUSDATABASEN

Forekomstområde 157672
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvia
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med hauger, rygger og dødisterreng. Delvis sorterte masser med sand grus og noe stein. Delvis morenemateriale med blokk i overflaten. Deler av forekomsten er bebygd. Uttak av masser til tekniske formål krever foredling gjennom knusing og sikting av massene.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse