GRUSDATABASEN

Forekomstområde 158054
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Selvik
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et lite massetak i breelvavsatt materiale. Mektigheten over Selvikvatnet er begrenset. Forekomsten har kun lokal og privat interesse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse