GRUSDATABASEN

Forekomstområde 158057
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hommeland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som en ryggform inn mot fjell. Forekomsten er ikke volumberegnet, men kan inneholde en god del masser. Forekomsten er nå tømt og masstaket avsluttet.

Bilder
1. Bilde av forekomsten og massetaket tatt mot nordøst.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse