STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 158540
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austrumdaltippen
(Sist oppdatert 06.jun.1997)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i steintipp. Massene er aktuelle for vedlikehold og utbedring av den lokale vegen.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse