PUKKDATABASEN

Forekomstområde 158548
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moi Pukk
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbruddet driver i en mørk hornblendegneis. Det er grovknuser, to finknusere og sikteverk i steinbruddet. Det er planer om videre drift mot nord i en mer kvartsrik gneis. Analyseresultat fra begge bergartene viser liten kvalitetsforskjell og at begge kan benyttes til faste vegdekker med årsdøgntrafikk (ÅDT) opp til 3000 kjøretøyer.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse