GRUSDATABASEN

Forekomstområde 159209
Vindafjord (1160) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Viland
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig morene, stedvis over dårlig sortert breelvmateriale. Det ligger tilsvarende masser i den bratte lia inn mot fjellet. Forekomsten har ingen betydning i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse