GRUSDATABASEN

Forekomstområde 159443
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leitet
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggform med grove stein- og blokkrike masser over sorterte, hovedsakelig sandig materiale. Det er tatt ut masser fra 2 massetak i forekomsten. Massene kan benyttes til enklere tekniske formål.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse