GRUSDATABASEN

Forekomstområde 159448
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Regnåna
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en ryggformet breelvavsetning. Materialet er delvis sortert, men korttransportert og dårlig rundet. Massene synes bare å ha lokal interesse for bruk til enklere byggeformål.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse