PUKKDATABASEN

Forekomstområde 159485
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velaskaret 1
(Sist oppdatert 27.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøveomtådet er en vegskæring sør for tunellen ved Velaskaret. Bergartene i området varierer sterkt både i kornstørrelse og mineralsammensetning. Det er tatt prøver av to bergartsvarianter. En grovkornet granodioritt og en finkornig, sterkt omdannet tonalitt med ganger av amfibolittskifer. Langs vegskjæringen er det også ganger med diabas. Et framtidig uttaksområde vil være i området Søråsen-Åsane.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse