PUKKDATABASEN

Forekomstområde 160103
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Karlstad
(Sist oppdatert 04.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Marmor
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbrudd oppgitt fra Målselv kommune v/Margrete Breivik. Ingen opplysninger bortsett fra produsent.

2000: Ganske stort steinbrudd sør for rv. 855 mellom Karlstad og Finnfjordvatnet. Bergarten er en blågrå, tett, middels- til finkornig kalkstein. I bruddveggen sees mange fine folder og en veksling mellom de grå, dominerende lagene og hvite kalkspatlag. Snitthøyder opp til 15 - 20 m. Normalt oppsprukket. Det går en knusningssone gjennom den søndre bruddveggen. Store partier av veggen synes å bestå av ganske ren kalkstein. Enkelte steder er det observert litt kis (svovel- og kobberkis) og noe fuksittglimmer. Muligens litt kloritt.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse