GRUSDATABASEN

Forekomstområde 160133
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mosvatnet
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av lave terrasserester med grovt materiale. Mektigheten på avsetningen er liten, vanligvis under 2 meter, men stedvis opp til 4 meter. Området er under oppdyrking og massene blir tydeligvis benyttet i forbindelse med dette. Forekomsten er kun aktuell for uttak til lokale formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse