PUKKDATABASEN

Forekomstområde 160478
Øygarden (4626) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundaneset
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området er ikke befart, men i kommuneplanen i Sund er området vist som område for fremtidig steinuttak. Den er også fortsatt vurdert som en viktig framtidig ressurs.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse