GRUSDATABASEN

Forekomstområde 160980
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nyland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stiplet område med morenemateriale ved Nyland. Det er tatt ut masser fra to små massetak. Massene er sansynligvis brukt til lokale formål. Tilsvarende masser finnes i området forøvrig.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse