GRUSDATABASEN

Forekomstområde 161225
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Undheim
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med sand og grus i overflaten. Det er ingen uttak i forekomsten og mektighet og kornstørrelsen på større dyp er usikker og må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse