PUKKDATABASEN

Forekomstområde 162536
Tromsø (5401) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Finnesåsen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Berggrunnen for et ca. 2 km2 område er blitt kartlagt i detalj i målestokk 1:5000. Den består i hovedsak av tonalittiske (granittiske) og båndete gneiser, med innslag av pegmatitter og amfibolitt stedvis.

Det ble prøvetatt fra fem steder innenfor området for mekanisk testing. Analyseresultatene viser en jevn og god kvalitete på bergartsmaterialet.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse