GRUSDATABASEN

Forekomstområde 163457
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bakken
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning ved Bakken. Forekomsten er en fortsettelse av avsetningen ved Nermoen mot sør.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse