GRUSDATABASEN

Forekomstområde 163867
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moaksla
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i urmasser. Massene er brukt til vegbygging. Det er betydelige mengder urmasser i området tilgjengelig for uttak.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse