GRUSDATABASEN

Forekomstområde 163882
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørenskog
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steinur ved Sørenskog. Det har vært planer om uttak og knusing av masser herfra for bruk til skogsbilveger og andre lokale formål. Analyser ved Statens vegvesen gir gode mekaniske egenskaper. Forekomsten kan bli en meget viktig ressurs for dette formålet.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse