GRUSDATABASEN

Forekomstområde 164028
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossmoen
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning på sør-østsiden av Skøelva. Det er ikke observert snitt i forekomsten, men en antar at også denne domineres av sand.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse