PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164123
Vefsn (1824) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veset 2
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk rett øst for, og i den samme bergarten som 533. Det produseres asfalt og knuste steinmaterialer til ulike formål i kommunen og nærområdene. Meget viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er nå drevet sammen.

Bilder
1. Uttaksområdet ved Veset. 534 Veset 2 til venstere i bildet


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse