PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164230
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesbø
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det aktuelle uttaket ligger i en sydøstvendt dalskråning ved Trælvikfjellet. Vanligvis er det vanskelig å skjerme uttak i skråninger for innsyn. Ved å utnytte den naturlige topografien i området kan det være mulig å få til et brudd med skjerming mot fjorden og bebyggelsen. Avstand til sjø og mulighet for etablering av god kai i området ansees som gunstig. De klimatiske forholdene i området er ikke kjent. Ingen aktivitet i området i 2007.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse