PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164241
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skipperdalen
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området er velegnet for uttak basert på dagbruddsdrift. Ved å legge bruddkanten mellom Steinfjellet og Skarstein kan dagbruddet skjermes for innsyn. Det er også mulig å etablere et uttak i Sildefjellet med adkomst fra Skipperdalen. Transportavstand til havn vil her bli noe lengre. Avstand til sjø og mulighet for etablering av dypvannskai anses som gunstig for området. Reservegrunnlaget er størst ved Sildefjellet, men er ikke beregnet eksakt for noen av områdene. De klimatiske forholdene i området med hensyn på uttak er ikke kjent. 2007: Uttak har vært planlagt, men er foreløpig skrinlagt på grunn av nabokonflikter.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse