PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164829
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rekefjord vest
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Internasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på vestsiden av Rekefjorden og består av brunlilla, grov- til middelskornet anortositt. Bergarten er massiv, men varierer noe i kornstørrelse. Enkelte krystaller kan være større og pegmatittisk. Anortositten har en hvit variant som opptrer som vertikale soner sammenfallende med senkninger og søkk i terrenget (svakhetssoner). Den hvite varianten er et omvandlingsprodukt av det primære lillabrune anortositten. Den hvite anortositten viser bedre mekaniske egenskaper enn den primære, men den utgjør bare en liten del av hele forekomsten. Hovedtyngden av produksjonen eksporteres til Tyskland og Danmark.

Bilder
1. Oversiktsbilde sett fra øst mot vest
2. Geologisk kart over bruddområdet
3. Geologisk kart sett i perspektiv fra øst mot vest
4. Oversikt over bruddområdet
5. Produksjon
6. Lasting


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse