PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164863
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tau 2
(Sist oppdatert 18.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Dacitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det nye uttaksområdet, Tau 2 ligger i fjellområdet øst gammelbruddet og riksvegen. Bergarten er en grå, finkornet dacitt med mylonittisk tekstur og med gode mekaniske egenskper. Bruddet drives opp til en høyde på ca. 165 moh. Bruddet har i dag tre pallhøyder, hver på ca. 12 meter og skal videre senkes til ca. 85 moh.l Det aller meste av produksjonen går med båt ut av distriktet. Foredling og utskipning foregår i det gamle bruddområdet. Massene brukes til vegformål og som jernbanepukk.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse