PUKKDATABASEN

Forekomstområde 166091
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Råvoll, fjell
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinuttak i bunn av grusforekomst 23 Råvoll. Bergarten er en rød granitt, middelskornet og normalt oppsprukket. Steinen er brukt til lokale formål som sprengt stein. Det har ikke vært knuser og pukkproduksjon i bruddet. Bergarten synes imidlertid å ha mekaniske egenskaper som tilfredsstiller de fleste krav til veg- og betongformål.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse