PUKKDATABASEN

Forekomstområde 166404
Etne (4611) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fitja
(Sist oppdatert 05.mai.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Fyllitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite steinbrudd i en fjellknaus langs vegen innerst i Etnefjorden. Uttaket er sannsynligvis benyttet lokalt. Ingen stor ressurs. Det meste som er mulig å ta ut er allerede tatt ut. Bergarten virker å være nokså homogen, og det er en del rustutfelling på materialet. Bruddet utgjør et areal på ca. 15m x 30 m.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse