PUKKDATABASEN

Forekomstområde 166464
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gulestø
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøvetatt område sør for Frøysjøen i sandstein. Det er tatt en prøve i vegskjæring, og en prøve er boret og sprengt ut. 2007: Området planlegges utviklet til steinbrudd, men det foreløpig ikke gjort inngrep i terrenget. Vurderes som nasjonalt viktig forekomst.

Bilder
1. Prøvepunkt


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse