GRUSDATABASEN

Forekomstområde 166987
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagøyane
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har tidligere vert registrert sammen med forekomst 19 i Førde kommune og er en mindre del av denne. Det er ikke blitt oppdaget at kommunegrensa går over forekomsten. Delen som ligger i Jølser er liten og har sannsynligvis beskjeden mektighet. Forekomsten ser ut til å ha et grovt lag i toppen med finkornige masser under.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse