GRUSDATABASEN

Forekomstområde 166994
Ibestad (5413) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bygda
(Sist oppdatert 01.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I sundet mellom Andørja og Rolla går ein randsone frå Yngre Dryas tid. Midt i sundet har den mest markerte ryggen sitt grunnaste parti på 20 - 40 m vassdjup. Denne delen av randsona har lagdelt seismisk signatur med skrålag. Dette partiet utgjer sannsynlegvis ei tidlegare iskontaktsone og består truleg av sortert sand og grus. På grunnaste partiet er det lite overdekning av silt og leir, elles kan dei finkornige sedimenta bli opptil 10 m tjukke over randryggen. Plassar utanom den avmerka førekomsten der det kan ligge grus er merka med Mg (mogleg grus)
Randmoreneryggen utgjer ein potensiell ressurs for grus og sand og eller eit reservoir for salt grunnvatn. Førekomsten er avgrensa til ein del av den tidlegare iskontakten som har seismisk lagdelt materiale og liten overdekning av finkornig materiale. Arealet av det avgrensa området er "270000 m2, gjennomsnittleg mektigheit 15 m og sannsynleg volum av sortert materiale ca 4 mill. m3.

Forekomsten kan være en viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse